Sobota, 11 lipca 2020

Kolejne szkolenie Knauf za nami!

 

We wtorek 28.03.2017r. na naszych warsztatach w Centrum Kszta??cenia Praktycznego w Ba??anowicach przyszli technicy budownictwa z klas II    i technicy renowacji z klasy III uczestniczyli w szkoleniu praktycznym, ucz?c si? nak??adania tynków gipsowych. Szkolenie przeprowadzi?? do??wiadczony instruktor firmy Knauf pan Kazimierz St?pie??. ?wiczenie praktyczne obejmowa??o monta?? p??yty gipsowej na ??cianie, a nast?pnie nak??adanie warstwy tynku gipsowego. Serdecznie dzi?kujemy panu Kazimierzowi za przeprowadzenie wysokiej jako??ci zaj?? oraz firmie Knauf za przekazane materia??y i sprz?t do ?wicze?? praktycznych.

Liczymy na dalsz? wspó??prac?!

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn