Sobota, 11 lipca 2020

Turnieju Wiedzy Po??arniczej

25 marca 2017r. Artur ??mieja uczestniczy?? w powiatowych eliminacjach Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Po??arniczej "M??odzie?? zapobiega po??arom" 

W sobot? kilka minut po godz. 9.00 licznie zgromadzona m??odzie?? w OSP w D?bowcu przyst?pi??a do pisania testu.

Mimo ogromnego zaanga??owania Arturowi nie uda??o sie przej??? do nast?pnego etapu.
Wielkie podzi?kowania za wieloletnie reprezentowanie szko??y oraz zara??anie swoj? pasj? sk??ada opiekun Miros??awa Szweda

Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn