Niedziela, 12 lipca 2020

WIOSENNY KONKURS J?ZYKA ANGIELSKIEGO

     W dniu 15 marca 2017 r. w Zespole Szkó?? Technicznych i Ogólnokszta??c?cych w Skoczowie odby??a si? VII edycja Wiosennego Konkursu J?zyka Angielskiego. W Konkursie wzi?li udzia?? uczniowie klas pierwszych technikum i klas trzecich gimnazjum powiatu cieszy??skiego. 

     Z ZSB w Cieszynie Natalia Jonkisz (IA) oraz Dominika Ciema??a (IB), razem z P. Ilon? ??l?k, pojecha??y do Skoczowa, aby wzi?? udzia?? w rywalizacji.

     Na miejscu rozwi?za??y test, który sk??ada?? si? z ?wicze?? przeznaczonych do czytania, gramatyki oraz wiedzy o krajach angloj?zycznych. Natalia i Dominka ucz? si? angielskiego razem z P. Joann? Lazar-Chmielowsk?. 

    Uczennicom ??yczymy powodzenia w kolejnych zmaganiach z j?zykiem angielskim!

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn