Sobota, 11 lipca 2020

Podsumowanie projektu -??Dzi?? sta??ysta ?? jutro profesjonalista? programu Erasmus+

17 marca 2017 roku w Zespole Szkó?? Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego odby??o si? uroczyste podsumowanie 2-letniego projektu „Dzi?? sta??ysta – jutro profesjonalista” programu Erasmus+. Uczestnicy projektu podzielili si? swoimi wra??eniami z pobytu na praktykach zagranicznych w Irlandii. Opowiedzieli o swoich do??wiadczeniach w pracy na budowie, przy renowacji budynków oraz codziennych kontaktach z Irlandczykami w rodzinach goszcz?cych. W czasie spotkania przes??a?? nam swoje pozdrowienia i podzi?kowania Paul Quinn szef firmy Your International Training z Mallow, nasz partner irlandzki sprawiaj?c nam tym samym du??? niespodziank?. Dzi?kujemy YIT za wspó??prac? przy projekcie i liczymy na kolejne projekty : )
Szczegó??owa relacja z podsumowania - na stronie:

Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn