Sobota, 11 lipca 2020

Sukces dru??yny z Naszej Szko??y

     W dniu 07.03.2017 roku w hali sportowej Uniwersytetu ??l?skiego odby?? si? powiatowy turniej o Puchar Dyrektora Zespo??u Szkó?? Technicznych w Cieszynie.

        W gronie 8 zespo??ów ze szkó?? naszego Powiatu cieszy??skiego drugie miejsce zaj???a dru??yna Naszej Szko??y - Zespo??u Szkó?? Budowlanych. Jest to du??y sukces ch??opaków którzy wyst?powali w sk??adzie klasa 1a plus ?ukasz Brak.

Sk??ad zespo??u:

Brak ?ukasz IV A

Pisarek Dominik 1a

Marekwica Jakub 1a

Stabla Kacper 1a

Dziendziel Daniel 1a

Grzybek Miros??aw 1a

Wierzba Sebastian 1a

 

Opracowa?? K.C.

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn