Poniedziałek, 13 lipca 2020

Sukces Mateusza Majochy!

Z ogromn? rado??ci? informujemy, ??e po sukcesie naszego ucznia Kamila Ka??u??y w centralnym etapie turnieju "Z??ota Kielnia" przysz??a pora na kolejne wielkie osi?gni?cie.
Ucze?? klasy IV B MATEUSZ MAJOCHA kszta??c?cy si? w zawodzie technik budownictwa zosta?? finalist? Olimpiady Wiedzy i Umiej?tno??ci Budowlanych. Po udanym udziale w etapie okr?gowym (przeprowadzonym w Bytomiu), Mateusz b?dzie reprezentowa?? nasz? szko??? w etapie centralnym, przeprowadzanym w Bia??ymstoku w dniach 7 - 8 kwietnia. Warto podkre??li?, ??e ucznia przygotowywa??a do olimpiady Pani mgr in??. JOLANTA B?K. 
Zarówno Mateuszowi, jak i Pani Profesor sk??adamy serdeczne gratulacje i trzymamy kciuki za pomy??lny przebieg kolejnego etapu !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn