Sobota, 11 lipca 2020

Budowlanka na warsztatach u Klimosza

     W pi?tek, 24 lutego 2017 roku, grupa m??odzie??y z klasy 3b Zespo??u Szkó?? Budowlanych -monterzy sieci, instalacji i urz?dze?? sanitarnych wraz z zaproszon? grup? uczniów z 3D Zespo??u Szkó?? Technicznych – techników energii odnawialnej, wybrali si? do Paw??owic. Tam w jednej z najwi?kszych firm produkuj?cych kot??y ??eliwne i stalowe KLIMOSZ odby??y si? warsztaty "??l?scy ekofachowcy – ogrzewanie z g??ow?". Uczniowie wys??uchali wyk??adu o budowie i prawid??owej eksploatacji kot??ów, prze?wiczyli zdalne sterowanie kot??ami na firmowej aplikacji i przeprowadzili rozpalanie paliwa od do??u i gór?.

    Wyjazd zorganizowa??a mgr in??. Urszula Trznadel a szkolenie przeprowadzi?? pan mgr in??. Szymon Pieter, za co serdecznie dzi?kujemy.

 

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn