Niedziela, 12 lipca 2020

Kolejne szkolenie Wienerberger ju?? za nami

21 lutego 2017 roku uczniowie klas drugich technikum (technik budownictwa) w ramach pracowni budowlanej wzi?li udzia?? w szkoleniu praktycznym firmy Wienerberger. Pod okiem fachowców murowali w systemie Porotherm Dryfix z u??yciem pianki monta??owej. Szkolenie zosta??o przeprowadzone w Centrum Szkolenia Praktycznego w Ba??anowicach. Uczniowie szkolili si? pod opiek? nauczycieli: pani Jolanty B?k, pani Krystyny Olszar-Ha??at i pana Bart??omieja Cywki.
Dzi?kujemy firmie Wienerberger za przeprowadzone szkolenie i przekazane materia??y budowlane do ?wicze??.

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn