Sobota, 11 lipca 2020

Przed??wi?teczne przedstawienia wolontariuszy z cieszy??skiej Budowlanki

         21 grudnia 2016r. dzieci Przedszkola Integracyjnego nr 2 w Cieszynie oraz podopieczni Powiatowego O??rodka Wsparcia dla Osób Dotkni?tych Przemoc?  w Rodzinie w Cieszynie obejrzeli przedstawienie przygotowane przez Szkolny Klub Wolontariatu. W rol? bohaterów ulubionych ba??ni wcielili si?: ?ucja Strzelczyk, Aleksandra ??mierciak, Patrycja Gaszczyk, Karolina Wija, Karolina Niedoba, Sandra Sus, Micha?? Poloczek, Micha?? Gut, Pawe?? Grzybek, Jakub ??led??, Dariusz M??otek, Patryk Hadyna. Za scenografi? odpowiada??a Agnieszka Golasowska, natomiast fotografowaniem spotka?? zaj???a si? Agata Gre??.

         Przygotowanie przedstawienia to tylko jedna z inicjatyw.  Szkolny Klub Wolontariatu dla dzieci z O??rodka Wsparcia przygotowa?? równie?? bo??onarodzeniowe prezenty. Rado??? dzieci i wspólnie sp?dzony czas to dla opiekunów i wolontariuszy najlepsze nagrody. Nie mo??na jednak zapomina?, ??e zorganizowanie akcji charytatywnej nie by??oby mo??liwe  bez wsparcia darczy??ców: firmy DIEHL Metering Sp. z o.o. z siedzib? w Ba??anowicach, sklepu STX, ksi?garni „Matras”,  ksi?garni „Piastowskiej” oraz galerii ,,??wistak”.

        Szczególne podzi?kowania za zaanga??owanie i po??wi?cony czas kierujemy tak??e do naszych wolontariuszy. Cieszymy si?, ??e coraz wi?cej uczniów ,,Budowlanki” bezinteresownie pomaga potrzebuj?cym.

                                                                            Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu:

                                                                                 K. Krwawnik, K. Owczarzy, O. Paw??owska

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn