Niedziela, 12 lipca 2020

POMOC DLA JULKI

 

        W ramach wspó??pracy z O??rodkiem Wsparcia Rodzinnej Opieki Zast?pczej PORT wolontariusze ZSB postanowili wci?? udzia?? w akcji charytatywnej, której celem by??o uzbieranie pieni?dzy na zakup aparatu fotograficznego dla przebywaj?cej w rodzinie zast?pczej chorej Julki.

        By uzbiera? potrzebne pieni?dze, wolontariusze z naszej szko??y upiekli ciasta, które mo??na by??o zakupi? na korytarzu szkolnym.

        Dzi?ki waszej hojno??ci uda??o si? uzbiera? 136,40 z?? !!!

        Dzi?kujemy za wsparcie. Dzi?ki Wam ma??a Julka otrzyma wymarzony prezent.

Opiekunowie SKW:

Katarzyna Owczarzy, Katarzyna Krwawnik, Olimpia Paw??owska

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn