Sobota, 11 lipca 2020

Klasa 2b w Muzeum ??l?ska Cieszy??skiego

     W dniu 29.11.2016 roku klasa 2b Zasadniczej Szko??y Zawodowej nr 4 zwiedzi??a Muzeum ??l?ska Cieszy??skiego.

       M??odzie?? mia??a okazj? zapozna? si? z niezwykle ciekawymi zbiorami, które si?gaj? a?? czasów staro??ytno??ci. Ogromne zainteresowanie w??ród uczniów wzbudzi??a cz????, gdzie prezentowane by??y ró??ne rodzaje broni.

     Dzi?ki Pani przewodnik, która szalenie atrakcyjnie opisywa??a kolejne ekspozycje, m??odzie?? wiele si? nauczy??a.

      Wyj??cie do Muzeum ??l?ska Cieszy??skiego zorganizowa??a mgr Joanna Lazar-Chmielowska

 

Zapraszamy do galerii


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn