Sobota, 11 lipca 2020

Wycieczka szkolna klasy IB!

        W czwartek 24 listopada klasa IB Technikum wraz z wychowawczyni? Pani? Agnieszk? Kweczlich wybra??a si? na pierwsza, d??ugo planowana, wspóln? wycieczk? klasow?, aby nieco lepiej si? pozna? :P

       Klasa postanowi??a wybra? troch? inna form? sp?dzenia razem czasu, a mianowicie poszli w góry! Brenna, góra B??atnia, postawi??a przed klasa pierwsza nie lada wyzwanie.

      Na pocz?tku wszyscy byli pe??ni zapa??u i determinacji, jednak po pierwszych minutach wchodzenia na gore du??a cz???ci klasy nie spodziewa??a sie, ze to nie jest wcale takie proste, ale czego sie nie robi dla klasowej wycieczki :)

        Wszyscy, pomimo zm?czenia, wyszli na gór? i mogli cieszy? sie pi?knymi widokami Polskich gór. Wycieczka klasowa uda??a si? w 100%! Wspólny wyjazd by?? super pomys??em, a co najwa??niejsze wszyscy si? ??wietnie bawili.

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn