Poniedziałek, 23 wrzesień 2019

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy w Budownictwie

Organizatorami etapu międzyszkolnego była Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowa Inspekcja Pracy w Katowicach, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Bielskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Bielsku-Białej. Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowane były po dwie dwuosobowe reprezentacje uczniów wyłonionych w etapie szkolnym. Naszą szkołę reprezentowali z technikum  Sylwester Andronik z klasy IIIA i Jonatan Samiec z klasy IIIC oraz ze szkoły zawodowej Krystian Kołodziej z klasy 3a i Paweł Palica z klasy 3c.
Do etapu wojewódzkiego komisja zakwalifikowała zespół, którego uczniowie zdobyli największą ilość punktów – w tym roku był to Zespół Szkół Budowlano – Drzewnych z Żywca.
Nasi uczniowie zajęli kolejno IV i VI miejsce.
 

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn