Sobota, 11 lipca 2020

??wiatowy Tydzie?? Przedsi?biorczo??ci

      W dniu 14 listopada 2016 r. grupa uczniów z  pierwszych klas Technikum uczestniczy??a  w warsztatach pod has??em  „Dzia??aj dla innych, ucz si? dla siebie, czyli jak zdoby? do??wiadczenie mened??erskie w liceum”, prowadzonych przez przedstawicieli Fundacji Social Wolves (Spo??eczne Wilki) w ramach ??wiatowego Tygodnia Przedsi?biorczo??ci organizowanego corocznie przez Zamek Przedsi?biorczo??ci w Cieszynie.

    Podczas spotkania zosta??a zaprezentowana  platforma -  Zwolnieni z teorii -  do tworzenia projektów spo??ecznych i zdobywania nowych kompetencji mened??erskich potwierdzonych  certyfikatami  sygnowanymi przez globalne firmy, jak Google czy Coca-Cola oraz  Project Management Institute R.E.P.

     W naszej szkole równie?? dzia??aj?  „Spo??eczne Wilki” w ramach Klubu Wolontariatu, którym dzi?kujemy za zaanga??owanie w pracy dla innych.

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn