Niedziela, 12 lipca 2020

Jesienna scena muzyczna ,,Budowlanki?

     01 pa??dziernika w Restauracji ,,Ogrodowa” w Cieszynie odby?? si? tradycyjny piknik ,,Budowlanki” przygotowany z my??l? o integracji nauczycieli, rodziców, uczniów i absolwentów. Impreza nazwana Jesienn? scen? muzyczn? by??a przede wszystkim okazj? do zaprezentowania talentu muzycznego.

      Uczniowie ZSB stan?li na wysoko??ci zadania – wykonali zarówno znane utwory, jak i piosenki autorskie. Dodatkow? atrakcj? pikniku by??a prezentacja prac malarskich uczniów kszta??c?cych si? w zawodzie technik renowacji elementów architektury. Nie zabrak??o równie?? smacznych przek?sek: potraw z grilla oraz ciast pieczonych przez rodziców. Na mi??o??ników dobrej zabawy czeka??a zabawa taneczna, któr? poprowadzi?? DJ Frano.

     Jesienna scena muzyczna nie mog??aby si? odby? bez wsparcia sponsorów, którym serdecznie dzi?kujemy! Lista naszych darczy??ców w galerii.

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn