Sobota, 17 kwietnia 2021

Europejski Dzień Języków w ZSB

    W dniu 26 września 2016 w Zespole Szkół Budowlanych odbył się IX Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego w ramach Europejskiego Dnia Języków.

     W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Cieszynie, Katolickiego Gimnazjum w Cieszynie, Gimnazjum Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, Gimnazjum w Pogwizdowie, Gimnazjum w Kończycach Wielkich i z Zespołu Placówek Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych w Cieszynie.

    Tegoroczna edycja konkursu odbyła się pod Honorowym Patronatem Janusza Króla, Starosty Powiatu Cieszyńskiego. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie reprezentowała Pani Wioleta Lanc.

    Najpierw zespół instrumentalny ZSB zaprezentował 2 zwrotki „Ody do radości”, czyli hymnu Unii Europejskiej. Zespół tworzą uczniowie z klas o profilach technik budownictwa, technik geodeta oraz monter sieci instalacji sanitarnych. Następnie wszystkich zebranych przywitał pan dyrektor ZSB Adam Wojaczek.

   Potem uczniowie rozwiązali test, który sprawdził ich wiedzę związaną z gramatyką, słownictwem i podstawowymi wiadomościami z zakresu kultury i historii Wielkiej Brytanii.

    Pierwsze miejsce zajęła Julia Kotula z Katolickiego Gimnazjum, II miejsce ex aequo zajęły Magdalena Kłopacz i Agnieszka Krupa z GTE.

    W czasie konkursu uczennice z klasy o profilu technik renowacji elementów architektury „na żywo” naszkicowały portrety kilku uczestników konkursu oraz zaproszonych nauczycieli.

   Po zakończonym teście, odbyły się krótkie warsztaty kaligrafii chińskiej, które przeprowadził Jan Chmielowski, tegoroczny absolwent LOTE. Młodzież nauczyła się, jak zapisać Europejski Dzień Języków używając znaków chińskich.

   Podczas rozwiązywania testu gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć pokaz zdjęć związanych z poprzednimi edycjami konkursu, praktykami uczniów w Irlandii (program Erasmus) oraz współpracą uczniów z innych szkół i absolwentów z ZSB (np. z Chórem Kameralnym ZSB).

    Fundatorami nagród byli Energetyka Cieszyńska, Wydawnictwo Express Publishing, Wydawnictwo Oxford, Wydawnictwo Pearson, Wydawnictwo Media Lazar, Firma Komputerowa Linetmedia Cieszyn.

    Konkurs zorganizowała kolejny raz Joanna Lazar – Chmielowska, nauczycielka języka angielskiego ZSB w Cieszynie.  

 

Zapraszamy do galerii: https://drive.google.com/drive/folders/0Bxx4UyVZkKppUFlFVEVVMktPSXc?usp=sharing

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn