Sobota, 11 lipca 2020

Uroki zielonej wyspy

Uroki zielonej wyspy - relacja z drugiego dnia sta??u uczniów ZSB w Irlandii !
Niedziel? sp?dzili??my na wycieczce zwiedzaj?c okoliczne atrakcje. Pierwsz? z nich by??y jaskinie - Mitchelstown’ Caves, gdzie ze wzgl?du na wspania??? akustyk? odbywaj? si? koncerty muzyczne. Uwaga – my te?? dali??my „koncert” ??piewaj?c gromkie sto lat Szymonowi, który w??a??nie dzisiaj uko??czy?? 18 lat. Jako, ??e Irlandia s??ynie ze wspania??ych zamków, nam równie?? uda??o si? zwiedzi? Cahir Castle i St. Patrick’s Rock, Cashel. Przy tej okazji podziwiali??my zielone irlandzkie wzgórza.
Zapraszamy do ??ledzenia bie???cej relacji na naszym Facebooku.
Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn