Niedziela, 12 lipca 2020

NAB??R na praktyki zagraniczne

NABÓR

na praktyki zagraniczne w ramach projektu „Meister im Beruf – mistrz w zawodzie”

programu Erasmus+

realizowanego w Zespole Szkó?? Budowlanych w Cieszynie

Zapraszamy uczniów klas II Technikum nr 4  oraz Zasadniczej Szko??y Zawodowej nr 4 do sk??adania formularzy zg??oszeniowych o udzia?? w praktykach zagranicznych.

Formularz zg??oszeniowy mo??na pobra? w sekretariacie szko??y.

Sk??adanie formularzy zg??oszeniowych w sekretariacie do dnia 15.09.2016 roku.

Lista osób zakwalifikowanych zostanie og??oszona 28.09.2016 roku na tablicy og??osze?? oraz na stronie internetowej szko??y.

Materia??y do pobrania:

1. Regulamin projektu

2. Kryteria naboru

3. Formularz zg??oszeniowy o udzia?? w praktyce


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn