Sobota, 11 lipca 2020

Podr?czniki na rok szkolny 2016/17

WYKAZ PODR?CZNIKÓW

 ROK SZKOLNY 2016/2017

ZASADNICZA SZKO?A ZAWODOWA

Klasy pierwsze

Przedmioty ogólnokszta??c?ce

 

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

1.      

J?zyk polski

 

Zrozumie? ??wiat 1 - E. Nowosielska, U. Szyd??owska/ Nowa Era

2.      

J?zyk angielski

 

New matura. Success elementary – J. Comyus Car, P. Maron / LONGMAN ?wiczenia

3.      

Historia

 

Pozna? przesz??o???. Wiek XX – S. Roszak, J. K??aczkow / Nowa Era

4.      

Geografia

 

Ciekawi ??wiata. Geografia. Zakres podstawowy – Zbigniew Zaniewicz / Operon

5.      

 

Chemia

 

Po prostu. Podr?cznik dla szkó?? ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy – H. Guli??ska, K. Ku??nierzyk/ WSiP

6.      

Fizyka

??wiat fizyki. Podr?cznik dla uczniów szkó?? ponadgimnazjalnych. Poziom podstawowy –  M. Fia??kowska / ZamKor

7.      

Matematyka

Podr?cznik dla zasadniczych szkó?? zawodowych. Cz???? 1 – W. Babi??ski, K. Wej /Nowa Era

8.      

Informatyka

Informatyka nie tylko dla uczniów. podr?cznik. Zakres podstawowy – E. Krawczy??ski, Z. Talaga, M.Wilk /PWN

9.      

Edukacja dla bezpiecze??stwa

??yj? i dzia??am bezpiecznie. Edukacja dla bezpiecze??stwa – J. S??oma / Nowa Era

 

Przedmioty w kszta??ceniu zawodowym teoretycznym

Zawód: monter sieci, instalacji i urz?dze?? sanitarnych

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

1.      

Podstawy budownictwa

Zarys budownictwa ogólnego K. Podawca / WSiP

2.      

Dokumentacja techniczna

Rysunek zawodowy. Instalacje sanitarne – M. Popek, B. Wapi??ska / WSiP

3.      

Technologia zawodowa

Instalacje sanitarne cz.1 – Stefan Cie??lowski/ WSiP

Zawód: monter zabudowy i robót wyko??czeniowych w budownictwie

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

1.        

Budownictwo ogólne

Zarys budownictwa ogólnego K. Podawca /WSiP

2.        

Dokumentacja techniczna

Zawodowy rysunek budowlany – T. Maj / WSiP

3.        

Technologia systemów suchej zabudowy

Budownictwo ogólne – M. Popek, B. Wapi??ski / WSiP

Zawód: stolarz

 L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

1.        

Rysunek techniczny i konstrukcje

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna– L. Gie??dowski / WSiP

2.        

Technologia z materia??oznawstwem

Technologia. Stolarstwo cz.1 - J. Pra??mo / WSiP

 

Klasy drugie

Przedmioty ogólnokszta??c?ce

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

1.        

J?zyk polski

Zrozumie? ??wiat 2 - E. Nowosielska, U. Szyd??owska/ Nowa Era

2.        

J?zyk angielski

New Matura Success - Elementary –J. Komyns Carr, D. Morau / Pearson - ?wiczenia

3.        

Historia

Pozna? przysz??o???. Wiek XX – S. Roszak, J. K??aczkow/ Nowa Era

4.        

Podstawy przedsi?biorczo??ci

Przedsi?biorczo??? na czasie – K. Garbacik, M. ??miejko / PWN

5.        

Biologia

Odkrywamy na nowo. Biologia. Zakres podstawowy-  B. Jakubik, R. Szyma??ska/ Operon

6.        

Matematyka

Matematyka . Podr?cznik dla zasadniczych szkó?? zawodowych. Cz???? 2 – W. Babi??ski, K. Wej /Nowa Era

Przedmioty w kszta??ceniu zawodowym teoretycznym

Zawód: monter sieci, instalacji i urz?dze?? sanitarnych

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

1.      

J?zyk angielski zawodowy

Buildings, Construction 1, – Virginia Evans,Jenny Dooley, Jason Revels / Express Publishing

2.      

Dzia??alno??? gospodarcza

Podejmowanie i prowadzenie dzia??alno??ci gospodarczejJ. Musia??kiewicz / Ekonomik

3.      

Dokumentacja techniczna

Rysunek zawodowy. Instalacje sanitarne– M. Popek, B. Wapi??ska / WSiP

4.      

Technologia zawodowa

Instalacje sanitarne cz. 1 i 2 – S. Cie??lowski, K.Krygier/ WSiP

Zawód: monter zabudowy i robót wyko??czeniowych w budownictwie

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

1.      

J?zyk angielski zawodowy

Buildings, Construction 1, – Virginia Evans,Jenny Dooley, Jason Revels / Express Publishing

2.      

Budownictwo ogólne

Zarys budownictwa ogólnego - K. Podawca /WSiP  

3.      

Dokumentacja techniczna

Rysunek zawodowy budowlany - T. Maj / WSiP

4.      

Technologia robót malarsko-tapeciarskich

Technologia –Roboty malarskie– Z. Wolski / WSiP

Malarz-Tapeciarz– A. Sieniawski / KaBe

Zawód: stolarz

 L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

1.      

Rysunek techniczny i konstrukcje

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna - L. Gie??dowski / WSiP

2.      

Technologia z materia??oznawstwem

Stolarstwo cz. 2 – W. Prz?dka, J. Szczuka/ WSiP

 

Klasy trzecie

Przedmioty ogólnokszta??c?ce

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

1.        

J?zyk polski

Zrozumie? ??wiat 3 - E. Nowosielska, U. Szyd??owska/ Nowa Era

2.        

J?zyk angielski

New Matura Success – Pre-Intermediate – J. Comyns Carr, D. Morau / Pearson - ?wiczenia

3.        

Matematyka

Matematyka . Podr?cznik dla zasadniczych szkó?? zawodowych. Cz???? 2 – W. Babi??ski, K. Wej /Nowa Era

4.        

Wiedza o spo??ecze??stwie

W centrum uwagi. Podr?cznik do wiedzy o spo??ecze??stwie dla szkó?? ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy – A. Janicki /Nowa Era

Przedmioty w kszta??ceniu zawodowym teoretycznym

Zawód: monter sieci, instalacji i urz?dze?? sanitarnych

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

1.        

Dokumentacja techniczna

Rysunek zawodowy. Instalacje sanitarne – Miros??awa Popek, Bo??ena Wapi??ska / WSiP

2.        

Technologia zawodowa

Instalacje sanitarne cz. 2 – Stefan Cie??lowski, Krystyna Krygier/ WSiP

 

Zawód: monter zabudowy i robót wyko??czeniowych w budownictwie

L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

1.        

Dzia??alno??? gospodarcza

Podejmowanie i prowadzenie dzia??alno??ci gospodarcze – J. Musia??kiewicz / Ekonomik 

2.        

Budownictwo ogólne

Zarys budownictwa ogólnego- K. Podawca /WSiP 

3.        

Technologia robót posadzkarsko - ok??adzinowych

Organizacja i technologia robót wyko??czeniowych- T. Maj / WSiP

Malarz-Tapeciarz– A. Sieniawski / KaBe

Zawód: stolarz

 L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

1.        

J?zyk angielski zawodowy

Buildings, Construction 1, – Virginia Evans,Jenny Dooley, Jason Revels / Express Publishing

2.        

Dzia??alno??? gospodarcza

Podejmowanie i prowadzenie dzia??alno??ci gospodarczej - J. Musia??kiewicz / Ekonomik 

3.        

Rysunek techniczny i konstrukcje

Rysunek techniczny dla stolarza i technika technologii drewna -  L. Gie??dowski / WSiP

4.        

Technologia z materia??oznawstwem

Stolarstwo cz. 2 – W. Prz?dka, J. Szczuka/ WSiP

Zawód: murarz - tynkarz

 L.p.

Zaj?cia edukacyjne

Podr?cznik:

tytu?? - autor/wydawnictwo

1.        

J?zyk angielski zawodowy

Buildings, Construction 1, – Virginia Evans,Jenny Dooley, Jason Revels / Express Publishing

2.        

Dzia??alno??? gospodarcza

Podejmowanie i prowadzenie dzia??alno??ci gospodarczej- J. Musia??kiewicz / Ekonomik

3.        

Budownictwo z technologi?

Budownictwo ogólne -  M. Popek, B. Wapi??ska / WSiP

4.        

Technologia murarstwa i tynkarstwa

Technologia murarstwa i tynkarstwa – W. Martinek, W. Ibador/  WSiP

 


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn