Niedziela, 12 lipca 2020

I MIEJSCE W WOJEW??DZKIM KONKURSIE PRAC TECHNICZNYCH

27 kwietnia 2016 roku Tomasz Pod??orski z klasy IIIB technikum odebra?? nagrod? w wojewódzkim konkursie prac technicznych uczniów szkó?? budowlanych. Tomek wykona?? Makiet? zamku w Grod??cu ??l?skim, za któr? otrzyma?? I miejsce w kategorii budownictwo i konstrukcje. Praca zosta??a wykonana pod kierunkiem pani Jolanty B?k i pani Teresy Machej. Konkurs jest organizowany przez Polski Zwi?zek In??ynierów i Techników Budownictwa oraz ??l?sk? Okr?gow? Izb? In??ynierów Budownictwa w Katowicach. Wr?czenie nagrody mia??o miejsce w Pa??stwowych Szko??ach Budownictwa w Bytomiu. Oprócz Tomka w konkursie prezentowali swoje prace: Maria Mroziak oraz Mateusz Majocha i Pawe?? Wlach z klasy IIIB, którzy wykonali swoje prac pod kierunkiem pana Krzysztofa Wilde i pana Bart??omieja Cywki.

GRATULUJEMY UCZNIOM I NAUCZYCIELOM


 


Notice: Undefined variable: gallery in /home/budocn/public_html/aktualnosc.php on line 37
us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn