Poniedziałek, 22 kwiecień 2019

Gra Miejska „BUDOWLANKI” 2016

ZAPROSZENIE

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Grze Miejskiej „BUDOWLANKI”

w Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie, która będzie zorganizowana

w ramach Dni Otwartych Szkoły w dniu 26.04.2016r. w godz. 8:30 – 14:30.

 

Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe!

 


                                             REGULAMIN

GRY MIEJSKIEJ „BOB BUDOWNICZY”

2016

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  • gra zostanie przeprowadzona w poniedziałek  26 kwietnia 2016 r.

 na terenie centrum Cieszyna, w czasie trwania Dni Otwartych Szkoły.

  • organizatorem gry jest Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie.

 

2. CEL KONKURSU:

  • rozwijanie umiejętności konstrukcyjno - budowlanych,
  • zaangażowanie uczestników w edukacyjny spacer po mieście.

 

3. ADRESAT KONKURSU:

  • młodzież klas  III gimnazjum  powiatu cieszyńskiego.

 

4. ZASADY GRY:

Uczestnicy gry wcielą się w rolę pomocników Boba Budowniczego. Ich celem będzie zdobycie jak największej liczby punktów oraz puzzli na siedmiu stacjach, które będą odwiedzać według wytyczonej trasy w centrum Cieszyna. By osiągnąć ten cel, uczestnicy gry będą wykonywać powierzone im przez Organizatorów zadania związane głównie z budownictwem. Każdej drużynie może towarzyszyć pełnoletni przewodnik z Zespołu Szkół Budowlanych. Lokalizacja mety gry zostanie podana uczestnikom na starcie.

W przypadku naruszenia przez uczestnika gry lub zespołu regulaminu, złamania zasad fair play, grania niegodnie z zasadami gry, oszukiwania, utrudniania gry innym graczom, niszczenia wskazówek, spożywania substancji psychoaktywnych w dowolnym momencie gry organizatorzy mają prawo odebrania zespołowi Karty Uczestnika i wykluczenia go z gry. Decyzja Organizatorów w tej kwestii jest ostateczna.

Odbierając Kartę Zawodnika, uczestnik zgadza się na warunki gry i potwierdza, że zapoznał się z jej Regulaminem.

Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Oceniane będą: kreatywność, zręczność i zdolności manualne. Szczegóły realizacji tych zadań zostaną podane uczestnikom gry przed ich rozpoczęciem.

 

5. LICZBA UCZESTNIKÓW:

Uczestnicy grają w zespołach 4 osobowych. Każdy z uczestników biorących udział w grze powinien być w dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym udział w grze. Organizatorzy nie zapewniają dla uczestników gry opieki medycznej.

6. SPOSÓB ZGŁASZANIA UCZESTNIKÓW/TERMIN:

  • zgłoszenia uczestników każdej ze szkół gimnazjalnych powiatu cieszyńskiego (imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła, nazwisko opiekuna) przyjmujemy do 24 kwietnia 2016 r.

 

  • w grze może wziąć udział łącznie nie więcej niż 20 zespołów. O zakwalifikowaniu do udziału  w grze decyduje kolejność zgłoszeń.

 

  • adres, pod który należy przesyłać zgłoszenia:

 

Zespół Szkół Budowlanych, ul. Plac Dominikański 1, 43-400 Cieszyn,

tel. 33 858 07 56, 783966782,  e-mail: dopi@o2.plfax:33 858-23-45.

 

7. SPOSÓB NAGRADZANIA UCZESTNIKÓW:

·      o wygranej zespołu decyduje łączna liczba punktów zdobytych przez zespół ,

·      wygrywa zespół, który zakończy grę z największą łączną liczbą punktów.

·      na zwycięskie zespoły czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe

 


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKÓW

GRY MIEJSKIEJ O ZASIĘGU POWIATOWYM

1.

Nazwa placówki:

 

 

 

 

 

2.

Nazwiska uczestników gry o zasięgu powiatowym.

 

 

1.  ............................................................................................................

 

 

2.  .............................................................................................................

 

 

3.   ............................................................................................................. 

 

 

4.   .............................................................................................................

 

  

  Podpis opiekuna zespołu:                                                    Podpis dyrektora:

 

 

 


 

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ

OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ  W  GRZE MIEJSKIEJ

 

Wyrażam zgodę na udział (imię i nazwisko niepełnoletniego uczestnika konkursu)  ..............................................................................

 w Grze Miejskiej organizowanej przez Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie w ramach Dni Otwartych Szkoły

Ponadto wyrażam zgodę na upowszechnianie wizerunku uczestnika konkursu w mediach.

 

 

..................................................................

      (podpis rodzica, opiekuna prawnego)

Zajrzyj do galerii

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn