Sobota, 19 czerwca 2021

KOMUNIKAT

Kontynuacja nauki w trybie zdalnym po feriach zimowych.
 


Informujemy, że od dnia 18 stycznia 2021 kontynuujemy naukę w trybie zdalnym.

W dalszym ciągu obowiązują zasady i wytyczne sprzed ferii zimowych. Przypominamy więc, że:

1) Uczniowie, którzy nie mają możliwości uczestniczenia w zajęciach zdalnych bezpośrednio z domu, mogą przychodzić do szkoły i brać udział w lekcjach zdalnych wykorzystując sprzęt szkolny. Prosimy, by osoby te (lub ich rodzice) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem poinformowały o tym swojego wychowawcę.
2) Zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu mogą być przeprowadzane w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo (w związku z tym uczniowie technikum część zajęć zawodowych będą realizować stacjonarnie).
3) Uczniowie branżowych szkół I stopnia mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Przy zajęciach praktycznych uczniów szkoły branżowej obowiązują zasady, o których mowa w punkcie 2).
4) Dla uczniów klas czwartych technikum na terenie szkoły mogą być organizowane konsultacje z przedmiotów maturalnych z zachowaniem reżimu sanitarnego.

UWAGA !!!
Przypominamy, że w zajęciach o których mowa w punktach 2), 3) i 4) mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie zdrowi i niewykazujący żadnych objawów choroby. Osoby objęte kwarantanną lub izolacją również nie mogą uczestniczyć w żadnych zajęciach stacjonarnych !

Szczegóły:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach

Adam Wojaczek
Dyrektor ZSB w Cieszynie

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn