Czwartek, 22 kwietnia 2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

W związku z przedłużeniem zdalnego nauczania prosimy zapoznać się z następującymi komunikatami:

1) Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki uczniowie i słuchacze wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

2) Do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

3) Uczniowie niepełnosprawni oraz uczniowie, którzy nie mają technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość z miejsca zamieszkania, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach zdalnych na terenie szkoły. Oznacza to, że uczniowie, którzy nie mają dostępu do sprzętu (laptopów, komputerów, itp.) lub do internetu, mogą przyjść do szkoły i wykorzystując sprzęt szkolny uczestniczyć w zdalnym kształceniu.

4) Dla uczniów ostatnich klas 4-letniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, w okresie do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

5) W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Szczegóły oraz podstawa prawna dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec

 

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn