Piątek, 26 luty 2021

KOMUNIKATY

 

Nowe zasady funkcjonowania szkół

i placówek wejdą w życie od soboty, 

24 października i będą obowiązywały

do niedzieli, 8 listopada br.

 

1) W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

2) W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie technikum uczestniczą w zajęciach wyłącznie w formie zdalnej. W związku z tym zajęcia realizowane wcześniej w CKPiZ w Bażanowicach odbywać się będą teraz wyłącznie w formie zdalnej.

3) Uczniowie niepełnosprawni oraz uczniowie, którzy nie mają technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość z miejsca zamieszkania, mają możliwość uczestniczenia w zajęciach zdalnych na terenie szkoły. Oznacza to, że uczniowie, którzy nie mają dostępu do sprzętu (laptopów, komputerów, itp.) lub do internetu, mogą przyjść do szkoły i wykorzystując sprzęt szkolny uczestniczyć w zdalnym kształceniu.

Szczegóły oraz podstawa prwna dostępne są na stronie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn