Sobota, 27 luty 2021

BADANIA LEKARSKIE

HARMONOGRAM BADAŃ LEKARSKICH
W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W CIESZYNIE

Kandydatów zakwalifikowanych do szkoły zapraszamy na badania lekarskie 14 sierpnia 2020r. (piątek) wg następującego harmonogramu:

1. godz. 8. 00 zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
2. godz. 9.00 zawód: monter sieci i instalacji sanitarnych
3. godz. 10.00 zawód: stolarz
4. godz. 11.00 zawód: technik budownictwa nazwiska od A do M
5. godz. 12.00 zawód: technik budownictwa nazwiska od P do Ż

Kandydaci powinni posiadać dokument tożsamości oraz maseczkę.
Do badania mogą przystąpić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną!
 

us
Aktualności  /  O szkole  /  Oferta edukacyjna  /  Kadra  /  Plan zajeć  /  Współpraca  /  Galeria  /  Kontakt  /  IODO
Agencja reklamy Agencja reklamy Cieszyn