Klasa 3a odwiedziła Miejską Oczyszczalnię Ścieków

Opublikowano: 23.11.2021 w Ogłoszenia i komunikaty

Monterzy sieci i instalacji sanitarnych z klasy 3a

odwiedzili Miejską Oczyszczalnię Ścieków, aby poznać technologię procesów oczyszczania ścieków.

Ścieki dopływają do oczyszczalni kanalizacją sanitarną i ogólnospławną. Dowożone są również wozami do stacji zlewnej.

Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Motokrosowej 27 w Cieszynie jest oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną z podwyższonym usuwaniem związków biogennych. W ciągu roku oczyszcza ona około 3 250 000 m3 ścieków dopływających systemem kanalizacyjnym m. Cieszyna.

Oczyszczanie ścieków odbywa się w dwóch etapach:

  1. etap mechanicznego oczyszczania polega na usunięciu ze ścieków dużych, stałych zanieczyszczeń (na kratach i sitach) oraz piasku (na piaskowniku),
  2. biologiczne oczyszczanie z podwyższonym usuwaniem pierwiastków biogennych (chodzi głównie o usunięcie ze ścieków azotu i fosforu) odbywa się w tzw. bioreaktorach, gdzie ścieki mają stały kontakt (pełne wymieszanie) z osadem czynnym.

Osad czynny to mieszanina mikroorganizmów (z dominacją bakterii), które przebywając w naprzemiennych strefach beztlenowych i tlenowych rozkładają i usuwają ze ścieków zanieczyszczenia, które są ich pokarmem.

Po zakończeniu procesów biologicznych następuje oddzielenie osadu czynnego od ścieków w osadnikach wtórnych, skąd nadmiar osadu (osad nadmierny) jest kierowany do dalszej przeróbki, mającej na celu odwodnienie osadu (w części osadowej oczyszczalni), a część jako tzw. osad recyrkulowany wraca na początek części biologicznej, by rozpocząć kolejny cykl oczyszczania ścieków.

Przeróbka osadu polega na odwodnieniu osadu poprzez jego zagęszczenie, następnie sprasowanie przy użyciu środków chemicznych. Tak przerobiony osad odbierany jest przez zewnętrzną firmę, posiadającą stosowne zezwolenia.

Prawidłową pracę oczyszczalni oraz uzyskiwanie w ściekach na odpływie stężeń zanieczyszczeń w granicach wartości dopuszczalnych zapewnia system automatycznej kontroli (poprzez program komputerowy) i sterowania procesami technologicznymi (dzięki zainstalowanym urządzeniom pomiarowym tj.: przepływomierze, sondy redox, pH i mętności). Ponadto przebieg procesów oczyszczania ścieków na bieżąco jest kontrolowany przez własne laboratorium.

 

To była ciekawa lekcja praktyki:-)

Inne najnowsze wpisy

24 Lis 2021

Firma Wienerberger szkoliła młodzież

W dniu 23.11.2021 klasy IIIA i IIIB Technikum nr 4 wzięły udział w szkoleniu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach.

22 Lis 2021

Klasa IVA na wycieczce w Opolu

W dniach 17-18 listopad br. uczestniczyliśmy w wycieczce klasowej do Opola.

21 Lis 2021

Cykl szkoleń zawodowych.

Szkolenia w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”.

19 Lis 2021

Sezon łyżwiarski w pełni !!!

W dniu 17 listopada 2021 r. klasa IA Technikum nr 4 ZSB w Cieszynie, brała udział w zajęciach na cieszyńskim lodowisku w ramach lekcji wychowania fizycznego

Kontakt

Zespół Szkół Budowlanych
im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Cieszynie

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

tel.: 33 858-07-56
kom.: 783 966 782 lub 783 966 780
e-mail: zsbcieszyn@poczta.onet.pl
Skrytka ePUAP: /ZSBCieszyn/SkrytkaESP
Link do ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal

Rachunek bankowy Rady Rodziców przy Zespole Szkół Budowlanych w Cieszynie:
PKO BP Oddział w Cieszynie 71 1020 1390 0000 6902 0019 0116

Funkcję Inspektora Danych Osobowych pełni Pan Marek Wantulok, z którym kontakt możliwy jest drogą mailową (IODO@escobb.com.pl) lub telefoniczną (+48 33 815 00 21).